HEADER mediumblauw vervolgpag

Samenwerkingen en Lidmaatschappen

Een goed advies en juiste begeleiding door Arbody is onder meer mogelijk door de samenwerking met verschillende opleidingsinstituten, arbodiensten en brancheorganisaties. Hierdoor maakt Arbody deel uit van een multidisciplinair netwerk van professionals en blijft zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ergonomie. Bovendien heeft Arbody goed contact met diverse scholingsfondsen van de verschillende branches en bedrijfstakken. Zo kan Arbody u onder andere wegwijs maken in de subsidiemogelijkheden of aangeven of een scholing wel of niet wordt vergoed.

Arbody is lid van Nederlandse Vereniging voor ergonomie (NVvE)

De Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE) is de belangenorganisatie van ergonomisch geïnteresseerd Nederland. De NVvE heeft ongeveer 390 leden en probeert de bekendheid en ontwikkeling van het vakgebied te stimuleren, onder meer door middel van congressen, symposia en bedrijfsbezoeken. Ook biedt de NVvE de mogelijkheid voor bedrijven, organisaties en/of geïnteresseerden om zelf een geschikte ergonoom te vinden in het ledenbestand.
(bron: ergonoom.nl)

Arbody is lid van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode, gericht op de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat en het voorkomen van klachten ten gevolge van een onjuiste houding en/of bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde ziekte of afwijking. De Vereniging van Oefentherapeuten Cecar en Mensendieck is de landelijke beroepsvereniging die therapeuten op de hoogte brengt van de nieuwste ontwikkelingen en het laatste nieuws op het vakgebied van de oefentherapeut.
(bron: vvocm.nl)

Arbody is aangesloten bij het Nationaal Inzetbaarheids Plan (NIP)

Het NIP is een platform voor adviseurs, kenniscentra en bedrijven op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is een wijd begrip dat vraagt om een brede inzet van kennis en expertise. Het Nationaal Inzetbaarheidsplan brengt vanuit maatschappelijke betrokkenheid kennis van verschillende experts bij elkaar om de inzetbaarheid van medewerkers in Nederland te verduurzamen.
(bron: nationaalinzetbaarheidsplan.nl)

Arbody | Trainingen in houding en beweging | Burensedijk 31 4197 RG  Buurmalsen  | 0345-508868 | info@arbody.nl