HEADER mediumblauw vervolgpag

Werkwijze

De werkwijze van Arbody is gebaseerd op de al jaren erkende en beproefde Cesar oefentherapie. Arbody richt zich met deze therapie in eerste instantie op het voorkomen van fysieke klachten als gevolg van een verkeerde houding of beweging tijdens het werk. Maar ook reeds ontstane klachten kunnen met Cesar oefentherapie effectief worden aangepakt. Toch is voorkomen is beter dan genezen.

Vertrouwen

Uit de praktijk blijkt dat een eenmaal verkeerd aangeleerde houding of beweging moeilijk te veranderen is. Het is een leerproces dat tijd vergt en waarbij vertrouwen in de aanpak een grote rol speelt. Het uitgangspunt van Arbody is dan ook om dit vertrouwen te kweken door op de werkplek, in de vertrouwde omgeving, doelgericht instructies aan te bieden aan de werknemer. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de therapie nauwelijks storend is voor het dagelijks werk. Daarbij spreken de therapeuten spreken de taal van de werknemer en helpen ze zelfs vaak een handje mee om feeling met het werk te krijgen.

Bewustwording

De therapie, of eigenlijk training in gedragsverandering, vraagt vaak om een lang tijdstraject. De training wordt altijd gestart met voorlichting, een theoretisch deel waarin de werking van het lichaam wordt behandeld. Bewustwording is immers het begin van gedragsverandering.

Werkplekbegeleiding

Daarna volgt een screening en drie werkplekinstructies, waartussen enkele maanden liggen, waarin de werknemer het geleerde kan toepassen. Na een evaluatie volgen nog twee werkplekinstructies. Afhankelijk van de resultaten kan gekozen worden voor een jaarlijks terugkerende training. Zo kan de therapeut de gedragsontwikkelingen goed volgen en bijsturen wanneer dat nodig is. De hoeveelheid trainingen zijn nodig omdat de ervaring leert dat werknemers snel geneigd zijn terug te vallen in oude patronen. Door het volgen van meerdere trainingen blijft de werknemer zich bewust van zijn of haar handelen en de risico’s die hiermee gepaard gaan. Met deze constructieve en gerichte aanpak wordt resultaat op lange termijn verkregen.
Aanpak schematisch weergegeven:

trainingsopbouw

Resultaat

Uiteindelijk is het de werknemer zelf die ervoor zorgt dat fysieke klachten geen kans krijgen. Zelfredzaamheid is het streven van deze aanpak. Zelfredzaamheid die te allen tijde een gunstige invloed zal hebben op het werkklimaat.

Arbody | Trainingen in houding en beweging | Burensedijk 31 4197 RG  Buurmalsen  | 0345-508868 | info@arbody.nl