HEADER mediumblauw vervolgpag

Beoordeling Fysieke Belasting als verlengstuk RI&E

RIenE2Stadswerken van de gemeente Utrecht heeft (weer) een Risicoinventarisatie (RI&E) uitgevoerd. Dit is een wettelijke verplichting voor elk bedrijf van boven de 25 medewerkers. Deze RI&E moet vervolgens ‘bijgehouden’ worden.

Dat wil zeggen dat een plan van aanpak gemaakt moet worden, waarin de aanpak van de risico’s moeten worden aangegeven en tevens geëvalueerd. Als er risico’s bestaan waarin medewerkers voortdurend bloot staan aan risico’s, moeten de risico’s ‘gemonitord’ worden. Hierin voorziet de PMO (Preventief Medisch Onderzoek).

Uit de RI&E van Stadswerken bleek dat fysieke belasting een risico vormt voor medewerkers. Op zich geen verrassing, gezien de werkzaamheden, waarvan bekend is dat ze ‘zwaar’ kunnen zijn. mAccent waarbinnen Arbody ingeschakeld is, is dit jaar gelegd op de Chauffeursdienst, de Havendienst en de Ophaaldienst. Een groep waarvan men verwacht dat het zwaar werk is. Wat nieuw is, is dat de risico’s gedetailleerder bekeken gaan worden en later dan ook gedifferentieerd aangepakt kunnen worden, waardoor een resultaatgerichte aanpak ingezet kan worden. Dit is de zgn. BEOORDELING Fysieke Belasting.

Arbody verantwoordelijk voor beoordeling Stadswerken

Per functie en taak word bekeken wat de risico’s zijn en hoe zwaar het werk is. Stadswerken laat Arbody deze beoordeling uitvoeren. NB: Een Beoordeling Fysieke Belasting is uitermate geschikt voor de grotere bedrijven. Zowel medewerkers als leidinggevenden worden hierin betrokken, waardoor een goed beeld ontstaat van fysieke belasting binnen het werk. Een goede ontwikkeling ter voorkoming van klachten en verzuim. Een gerichte aanpak werk direct kosten besparend. Zeker als na de beoordeling ook de maatregelen worden genomen om de medewerkers bewuster te maken en te trainen goed om te leren gaan met hun lichaam (tot ook buiten het werk).

Leefstijl krijgt een belangrijkere plek in dit geheel van verantwoordelijkheden. Werkgever en werknemer dragen hierin hun eigen verantwoordelijkheid. Een zeer goede ontwikkeling, vindt Arbody. Resultaten van de RI&E en de beoordeling zijn uiteraard bedrijfs-privacy-gevoelig en worden dan ook niet publiekelijk onthuld. Voor elke medewerkers is het tegenwoordig, in tegenstelling tot vroeger, waarvoor de beschikbaarheid alleen gold voor OR-leden, nu wel ter inzage beschikbaar. Volgend jaar zal een vervolg plaatsvinden, waardoor de aandacht voor fysieke belasting bij Stadswerken weer op peil komt, na enkele jaren. Zo geeft Eelco Schuurman, de uitvoerend sr. Ergonoom cq. Bedrijfstherapeut van Arbody voor Stadswerken aan.

Arbody | Trainingen in houding en beweging | Burensedijk 31 4197 RG  Buurmalsen  | 0345-508868 | info@arbody.nl