HEADER mediumblauw vervolgpag

Werkplekonderzoek: veelgestelde vragen

Wat is een werkplekonderzoek?

Een werkplekonderzoek is het beoordelen van een werkplek op instellingen en de werkhouding van de werknemer. Uit zo’n werkplekonderzoek volgt dan een werkplekadvies.

Wat houdt een werkplekonderzoek in?

Een werkplekonderzoek start meestal met een korte intake van circa 10 minuten, gevolgd door het meten en instellen van de werkplek, inclusief advies over houding en beweging op en rond de werkplek. Een werkplekonderzoek wordt meestal afgerond met een verslag met daarin de belangrijkste adviezen.

Wat kost een werkplekonderzoek?

Een individueel werkplekonderzoek inclusief verslag kost bij de gespecialiseerde ergonomische adviesbureaus rond de € 300. Werkplekonderzoeken uitgevoerd door arbodiensten zijn vaak een stuk duurder, soms wel het dubbele ten opzichte van de ergonomische adviesbureaus.

Waarom zou je een werkplek onderzoek moeten (laten) doen?

Een werkplekonderzoek is (soms wettelijk) nodig indien werknemer kampt met (dreigende) klachten en de werkgever hieraan aandacht wil schenken. Met als doel om deze klachten te stoppen of te verminderen.
Daarnaast is werkplekonderzoek ook zeker zinvol als er nog geen klachten zijn. Hiermee kun je mogelijke klachten in de toekomst voorkomen.

Wanneer moet je een werkplekonderzoek doen?

Een werkplekonderzoek is nodig als er lichamelijke klachten zijn of dreigen te ontstaan. Vaak wordt een werkplekonderzoek gedaan op advies van de bedrijfsarts. Ook kan het zijn dat de werkgever of werknemer twijfelt aan de juiste instellingen van de werkplek en daar een professional bij wil raadplegen.

Door wie wordt een werkplekonderzoek uitgevoerd?

Een werkplekonderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd door een ergonoom/bedrijfsoefentherapeut. Deze kan als geen ander de werkomgeving beoordelen, ook in relatie tot de eventuele klachten.

Is een werkplekonderzoek verplicht?

Een werkgever is verplicht een professional (ergonoom) in te schakelen in de beginfase van een verzuimtraject of als daar aanleiding toe is bij lichamelijke klachten. Ook kan een bedrijfsarts adviseren om een werkplekonderzoek te laten doen.

Waar vindt zo’n werkplekonderzoek plaats?

Een werkplekonderzoek vindt over het algemeen plaats in company, op of bij de betreffende werkplek van de werknemer.

Arbody | Trainingen in houding en beweging | Burensedijk 31 4197 RG  Buurmalsen  | 0345-508868 | info@arbody.nl